Öine vaade Jõhvi vallast

Kirderanniku Koostöökogu

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st LEADER tegevusgrupist Eestis. Meie piirkonnaks oli kuni 2017. a lõpuni Jõhvi, Kohtla-Nõmme ja Toila vald ning Narva-Jõesuu linn. Seoses omavalitsuste reformiga alates 01.01.2018 on meie piirkonnaks Jõhvi vald, Toila vald, v.a. endine Kohtla valla territoorium ning Narva-Jõesuu linn, v.a. endine Vaivara valla territoorium.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi.

See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Kirderanniku Koostöökogu uudised