LEADER projektitoetus

Kirderanniku Koostöökogul on määratletud kolm olulisemat arenguvaldkonda:

  • Ettevõtlus – uuenduslike toodete ja teenuste juurutamine, põllumajandustoodete väärindamine, kohaliku toidu tootmine ja turundamine, sellega seotud tegevused, kohalik käsitöö ja turism.
  • Elukeskkond – füüsiline, sotsiaalne, noortesõbralik ja turvaline.
  • Inimese areng – ettevõtlikkushoiakud, silmaring ning oskusteave, kultuuri- ja spordielu, sh turismi- ja elukeskkonna kujundajana ning viljelejatele majandusliku väljundi pakkujana, kogukondlik integratsioon, tööhoiakute kujundamine, praktikavõimalused noortele.

Projektitoetuse taotlemise nõuded tulenevad Kirderanniku Koostöökogu strateegiast 2014-2020 ja LEADER-määrusest. NB! Lingi all avanevad dokumendid kehtivad taotlejatele, kes on esitanud avalduse enne 03.11.2017.

Projektitoetuse avalduste vastuvõtmine toimub 17.-30. septembril 2018. a läbi e-pria.

3. novembrist 2017. a on muutunud LEADER määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”. Alates 03.11.2017 kehtiv määrus.

12.01.2018 üldkoosoleku otsusega on muudetud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia meetmelehti ja hindamiskriteeriume, vaata: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2015-2020

Uute tingimustega tuleb arvestada taotlejatel, kes esitavad oma projektitoetuse avalduse Kirderanniku Koostöökogule 2018. aasta märtsikuus ja hiljem avanevates taotlusvoorudes.